• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

The University of Lodz Doctoral School of Social Sciences

Details
Code UL_SD_SOC
Organizational unit Uniwersytet Łódzki
Area/discipline Economics and Finance, Social and Economic Geography and Spatial Management, Political Science and Public Administration, Management and Quality Studies, Law, Sociology, Education, Psychology
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Educational profile academic
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 8
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

 

  • nauki socjologiczne,
  • ekonomia i finanse,
  • nauki prawne,
  • pedagogika,
  • psychologia,
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
  • nauki o zarządzaniu i jakości,
  • nauki o polityce i administracji.

 

Doktorant deklaruje w procesie rekrutacji dyscyplinę naukową, w której będzie się rozwijał i przygotuje rozprawę doktorską.

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia uczestnikom kształcenia opiekę promotorską i pomoc w pozyskaniu wiedzy niezbędnej do uzyskania stopnia naukowego doktora. Program stwarza doktorantowi możliwość zdobycia kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także rozwój zawodowy (doskonalenie warsztatu badawczego i podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych) oraz rozwój osobisty (kompetencje miękkie).

 

Pierwszy rok kształcenia ma charakter interdyscyplinarny i adresowany jest do doktorantów wszystkich dyscyplin. Jest to rok wspólnych dyskusji naukowych, stawiania pytań i poszukiwania wielopłaszczyznowych odpowiedzi. Kolejne lata przeznaczone są na rozwój w wybranej dyscyplinie i poszerzanie wiedzy na zajęciach z obszarów interesujących doktoranta. 

 

Program kształcenia uwzględnia aktualne koncepcje teoretyczne w naukach społecznych oraz tendencje dotyczące aplikacji wyników badań w praktyce, stwarzając doktorantom szanse dalszego rozwoju naukowego, uczestniczenia w wymianie międzynarodowej i międzyuczelnianej.

 

Łączny limit będzie rozdysponowany na dyscypliny - po 1 osobie dla każdej dyscypliny.