• log in
 • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

The University of Lodz Doctoral School of Exact and Natural Sciences

Details
Code UL_SD_SIP
Organizational unit Uniwersytet Łódzki
Area/discipline Mathematics, Biological Sciences, Chemical Sciences, Physical Sciences
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Educational profile academic
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 6
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

 • matematyka,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku.

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych stanowi ważny wkład w proces podnoszenia jakości zaawansowanego kształcenia na poziomie akademickim. Program stwarza doktorantowi możliwość uzyskania kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także trening zawodowy (wzmacnianie warsztatu badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy dydaktycznej) i rozwój osobisty (kompetencje miękkie, w tym kształcenie umiejętności aktywnego planowania własnej kariery oraz rozwój w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów). Umiejętności te są konieczne nie tylko do pomyślnego zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, ale także w rozwoju kariery zawodowej.

Łączny limit będzie rozdysponowany na poniższe dyscypliny:

 

 • matematyka 2 os.
 • nauki biologiczne 1 os.
 • nauki chemiczne 2 os.
 • nauki fizyczne 1 os.