• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Stosunki międzynarodowe - studia II stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_SM2S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Stosunki międzynarodowe
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
WWW address https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/SM079/WP-SM-N-2/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Program studiów kierunku Stosunki międzynarodowe obejmuje wszystkie główne wymiary współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i na świecie: politykę, społeczeństwo, gospodarkę, kulturę, prawo, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Absolwenci przygotowani są do pełnienia różnych ważnych ról w życiu społeczno-politycznym, ekonomicznym i kulturalnym w warunkach szybko postępującej integracji globalnej i regionalnej. Absolwent stosunków międzynarodowych dysponuje wiedzą na temat prawa międzynarodowego i organizacji międzynarodowych, posiada ogólną znajomość realiów społecznych, gospodarczych i politycznych w zakresie stosunków międzynarodowych i pogłębioną wiedzę na temat stosunków w poszczególnych regionach, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej polityki zagranicznej na danym obszarze.

Od roku akademickiego 2015/2016 prorgam studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe I i II stopnia realizowany jest w ramach przewidzianych ścieżek edukacyjnych. Zakładają one tematyczne profilowanie kształcenia, które będzie zapewnione głównie w oparciu o wykłady monograficzne i konwerastoria.