• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Ochrona środowiska - studia II stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_OS2S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Ochrona środowiska
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
WWW address https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/OB059/WF-OB-N-2/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania dzięki wyborowi jednego z profili, w skład których wchodzą zajęcia obowiązkowe dostosowane do nich tematycznie. Oprócz tego wszyscy studenci realizują przedmioty dotyczące humanistycznego kontekstu ochrony środowiska, przyrodniczego kontekstu ochrony środowiska, przedmioty ogólnouczelniane, wykłady monograficzne oraz translatoria. Elementem programu studiów są także nieobowiązkowe praktyki zawodowe. Treści kształcenia na II stopniu studiów są zróżnicowane w zależności od wybranego profilu. Studia II stopnia dają możliwość poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu ochrony środowiska, w ramach realizacji jednego z wybranego profilu.

Wyjątkowość programu studiów polega przede wszystkim na ich przyrodniczo-humanistycznym charakterze, który jest wyrazem przekonania, że ochrona środowiska powinna uwzględniać nie tylko elementy przyrodniczo-techniczne, ale także humanistyczne, w szczególności etyczne i filozoficzno-przyrodnicze. W związku z tym studenci kierunku mają możliwość całościowego podejścia do zagadnień związanych z ochroną środowiska, w której czynnik ludzki wydaje się być kluczowy i trudny do przecenienia.