• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Kulturoznawstwo - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_KU1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Kulturoznawstwo
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/KU047/WH-KU-N-1/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Studia na kierunku Kulturoznawstwo oferują szerokie wykształcenie ogólnohumanistyczne obejmujące wiedzę z zakresu nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Nacisk na rozszerzenie horyzontów poznawczych i integrację perspektyw teoretycznych ukierunkowuje na prowadzenie badań inter- i transdyscyplinarnych oraz przygotowuje do świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu społeczno-kulturalnym. Program kształcenia zawiera treści z zakresu historii i teorii kultury, rozszerzone o tradycję dyscyplin tworzących podstawy dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologii, antropologii, filozofii), a także zagadnienia związane z teorią i historią kultury artystycznej, naukami o komunikacji i mediach, ekonomicznymi i prawnymi uwarunkowaniami organizacji i zarządzania instytucjami kultury.
Studia kulturoznawcze mają bardzo wszechstronny charakter, dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej i przygotowują do pracy w branżach związanych z kulturą oraz sektorach kreatywnych: w charakterze animatora i organizatora życia kulturalnego, menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach prasowych, reklamowych i public relations.