• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Fizyka - studia II stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_FZ2S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Fizyka
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
WWW address https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/FI027/WM-FI-N-2/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na innowacyjne rozwiązywanie złożonych
i nietypowych problemów związanych z wykonywaniem zawodu z zakresie fizyki. Opanował w
stopniu zaawansowanym ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych problemów fizyki, a w sposób
szczegółowy zapoznał się z nowoczesnymi metodami badania materiałów. Potrafi analizować
strukturę, skład i właściwości materii przy pomocy zaawansowanych metod instrumentalnych. Potrafi identyfikować
struktury materiałów oraz opisać ich właściwości. Jest zaznajomiony z podstawami działania i obsługi
nowoczesnej aparatury badawczej stosowanej w fizyce. Potrafi przeprowadzać pomiary
fizykochemiczne i interpretować ich wyniki. Rozwiązuje proste problemy badawcze związane
z wybraną dziedziną fizyki, w razie trudności zasięgając opinii ekspertów. Wyszukuje niezbędne
informacje w literaturze specjalistycznej i bazach danych, krytycznie oceniając ich wartość. Potrafi
dokumentować wyniki swoich badań oraz przekazywać je odbiorcom z różnych środowisk w mowie
i piśmie z użyciem języka specjalistycznego. Jest zdolny do prowadzenia dyskusji na tematy związane
z fizyką. Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2+. Potrafi pracować w zespole z
możliwością kierowania jego pracą. Zna podstawowe zagadnienia związane z szeroko rozumianą
przedsiębiorczością. Zna zagrożenia dla zdrowia i środowiska związane ze badaniami w zakresie fizyki
i potrafi je minimalizować w trakcie pracy.