• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Filologia włoska - studia II stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_FW2S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Filologia włoska
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Absolwent studiów drugiego stopnia filologii włoskiej jest wykształconym humanistą,
dobrze zorientowanym w kulturze włoskiej – zarówno współczesnej, jak i epok minionych –
na tle szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego Europy. Spełnia uniwersyteckie
wymogi intelektualnej samodzielności, dojrzałości i odpowiedzialności. Posiada gruntowną
wiedze z zakresu filologii włoskiej: nauki o literaturze i nauki o języku, uzupełnioną o
niezbędną wiedzę z dyscyplin pokrewnych (m.in. filozofii i historii). Umie samodzielnie
analizować i interpretować oraz wartościować zjawiska kulturowe – szczególnie zjawiska i
procesy literackie oraz językowe – zarówno traktowane odrębnie, jak i w różnorodnych
relacjach z podobnymi zjawiskami w kulturze europejskiej i światowej. Dzięki znajomości
historii literatury, poetyki, konwencji literackich i językowych oraz stylistycznego
ukształtowania wypowiedzi, a także rozmaitych zjawisk językowych potrafi dokonać analizy i
oceny artystycznej organizacji dzieła literackiego.