• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Filologia włoska - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_FW1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Filologia włoska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Absolwent pierwszego stopnia filologii włoskiej jest wykształconym humanistą, dobrze
zorientowanym w kulturze włoskiej – zarówno współczesnej, jak i epok minionych – na tle s
zeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego Europy. Spełnia uniwersyteckie wymogi i
ntelektualnej samodzielności, dojrzałości i odpowiedzialności. Posiada gruntowną wiedzę
z zakresu filologii włoskiej: nauki o literaturze i nauki o języku, uzupełnioną o niezbędną wi
edzę z dyscyplin pokrewnych (m. in. filozofii i historii). Umie samodzielnie analizować i inte
rpretować oraz wartościować zjawiska kulturowe – szczególnie zjawiska i procesy literackie
oraz językowe – zarówno traktowane odrębnie, jak i w różnorodnych relacjach z
podobnymi zjawiskami w kulturze europejskiej i światowej.