• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Bezpieczeństwo Wewnętrzne - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_BW1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Bezpieczeństwo wewnętrzne
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają być osobami dojrzałymi do podjęcia
działalności zawodowej i publicznej, zarówno pod względem profesjonalnym, jak i pod względem
wzorowej postawy moralnej. Mają być osobami, które zachowując i doceniając własną
tożsamość, byłyby jednocześnie otwarte na świat i zmiany w nim zachodzące. Mają oni stanowić
nowe elity intelektualne narodu i państwa, być propagatorami nowych idei i wzorców życia
społecznego, jednocześnie respektującymi wartości humanistyczne, chrześcijańskie, patriotyczne
i demokratyczne oraz być gotowymi do podjęcia odpowiedzialności za losy społeczeństwa
i państwa.
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają uzyskanie specjalistycznej
wiedzy obszarowo należącej do dziedziny nauk społecznych, obejmującej problematykę
bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede
wszystkim na poznanie politycznych struktur organizacyjnych oraz wielowymiarowych
oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.