• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Filozofia, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WFZ_FILOZOFIA_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Filozofia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Nową, znacznie poszerzoną ofertę studiów filozoficznych II stopnia od roku akademickiego 2018/2019 przygotowaliśmy dla absolwentów studiów I stopnia wszystkich kierunków. Szeroki wybór kursów, system tutorialowy, bliski związek dydaktyki z pracą badawczą pracowników Instytutu Filozofii UJ i intensywna opieka indywidualna pozwalają dostosować tok studiów do indywidualnych możliwości i zainteresowań studentów. Pracując w małych grupach studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę i ćwiczą umiejętności warsztatowe potrzebne w pracy naukowej. Korzystając z dorobku różnych nurtów filozofii, zapoznają się z aktualnymi paradygmatami badawczymi i uczestniczą w badaniach prowadzonych przez naukowców. W ramach projektów studenckich, organizacyjnie i finansowo wspieranych przez Instytut Filozofii, mogą realizować pierwsze własne prace naukowe. Dzięki swej wiedzy teoretycznej, umiejętności metodycznego rozwiązywania problemów i kompetencjom społecznym absolwenci filozoficznych studiów magisterskich mogą odnieść sukces w wielu branżach. Jeśli zdecydują się na dalszy rozwój naukowy, np. na studiach doktoranckich, są przygotowani do samodzielnego rozwijania swoich przyszłych badań.