• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych w zakresie nauki o polityce administracji

Details
Code SD_NS_PA
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Area/discipline Political Science and Public Administration
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Przedmiot zainteresowań Nauk o polityce i administracji jest zróżnicowany i wielowymiarowy. Do głównych obszarów badawczych można zaliczyć m.in. teorię polityki i myśli politycznej, systemy polityczne, socjologię polityki i marketing polityczny, naukę o państwie i administracji publicznej, stosunki międzynarodowe. W ramach dyscypliny nauki o polityce i administracji realizowanych jest wiele przedmiotów takich jak m.in.: Teria polityczna, Socjologia i psychologia polityki, Systemy polityczne, Administracja Państwowa i Publiczna, Teoria polityki społecznej i rozwoju, Międzynarodowwa porównawcza polityka społeczna. Na Uniwersytecie Warszawskim, jednostką prowadzącą badania na poziomie studiów I i II stopnia z zakresu dyscypliny Nauki o polityce i administracji jest Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, a na pozimie kształcenia doktorantów  - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych. Program kształcenia w SDNS jesr w znacznym stopniu zindywidualizowany, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora. Obejmuje między innymi interdyscyplinarne seminarium z nauk społecznych, seminarium wybranej dyscypliny, zajęcia rozwijające umiejętności metodyczne oraz związane z niezbędnymi w nauce umiejętnościami "miękkimi" związanymi np. z wnioskami grantowymi, strategiami publikacyjnymi w nauce czy umiejętnościami metodycznymi.