• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych w zakresie nauki prawne

Details
Code SD_NS_NP
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Area/discipline Law
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Obecnie na Uniwerystecie Warszawskim dyscyplina nauki prawne rozwijana jest przez nauczycieli akademickich pracujących nie tylko na Wydziale Prawa i Administracji, ale także i w innych jednostkach organizacyjnych. Trudno byłoby wskazać priorytetowe obszary badań nad prawem na UW, gdyż realizowane projekty i powstające publikacje dotyczą wszelkich gałęzi prawa oraz dziedzin pokrewnych, począwszy od tradycji prawnych i historii czy filozofii prawa, poprzez współczesne dziedziny dogmatyczne prawa krajowego i międzynarodowego, a skończywszy na ekonomicznej analizie prawa czy zagadnieniach z zakres u styku prawa i nowych technologii. UW jest również prawdziwym centrum współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk prawnych, o czym świadczą np. duże projkety mobinościowe finansowane przez NAWA czy MEiN, jak również prężna działalność szkół prawa obcego oraz udział w konsorcjach naukowo-dydaktycznych, jak np. Network or Humanitarian Action. Badania prowadzone są zarówno w ramach tradycyjnych struktur akademickich - katedr i zakładów - ale również tworzonych na potrzeby realizacji konkretnych projektów centrach i zespołach (np. Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, Polish Research Centre for Law and Economy of China, Warsaw Centre for Transational Law, Zespół Badawczy ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności). Wszsytko to oznacza, ze osoby chcące realizować swoje badania doktorskie w dziedzinie nauk prawnych właśnie na UW, mają do dyspozycji niezwykle szeroki wachlarz możliwości naukowego rozwoju. Program kształcenia w SDNS jest w znacznym stopniu zindywidualizowany, dopasowany pod kierunkiem wybranego promotora. Obejmuje między innymi interdyscyplinarne seminarium z nauk społecznych, seminarium wybranej dyscypliny, zajęcia rozwijające umiejętności metodyczne oraz związane z niezbędnymi w nauce umiejętnościami "miękkimi" związanymi np. z wnioskami grantowymi, strategiami publikacyjnymi w nauce czy umiejętnościami metodycznymi.