• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych w zakresie nauki o komunikacji społecznej w mediach

Details
Code SD_NS_NKSM
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Area/discipline Communication and Media Studies
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Na obecnym etapie rozwoju nauki o komunikacji społecznej i mediach są federacją trzech wcześniej samodzielnych dyscyplin, tj.bibliologii i informacji, nauk o mediach oraz nauk o poznaniu i komunikacji społecznej. Interdyscyplinarność, bogactwo naukowych poglądów i koncepcji, różnorodność implementowanych metod, technik i narzędzi badawczych, a zarazem ścisły związek z praktyką informacyjną, komunikacyjną i medioznawczą to znaki rozpoznawcze tej dyscypliny. W jej ramach można przykładowo prowadzić prace badawcze dotyczące dziennikarstwa, biologii, nauki o informacji (informatologii), bibliotekoznawstwa, bibliografii, systemów medialnych, polaryzacji mediów, polityk medialnych, języka mediów, mediów społecznościowych, zarządzania mediami, zarządzania informacją i wiedzą w instytucjach i w systemach informacyjnych, organizacji informacji i wiedzy, multiplatformizacji mediów, opowieści transmedialnych, wykorzystania VR, AR i AI w mediach, Big Data i IoT (Internet of Things), VOD i stremingu, architektury informacji, kompetencji cyfrowych, cyfrowego dobrostanu, współczesnych bibliotek i czytelnictwa, obsługi informacyjnej, komunikacji marketingowej, języka promocji, kreowania wizerunku (także w sieci), sponsoringu, influecer marketingu, urządzeń korzystania z urządzeń ICT, ale także książki dawnej, rzadkiej czy konwergencyjnej. To dyscyplina, która ceniąc i szanując dorobek tradycji i historyczną przeszłość, z niezwykłą odwagą patrzy w przyszłość, zarówno pod względem systemowym, językowym, technologicznym, jak i społecznym. Program kształcenia w SDNS jest w znacznym stopniu zindywidualizowany, dopasowany do zinteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora. Obejmuje między innymi interdyscyplinarne seminarium z nauk społecznych, seminarium wybranej dyscypliny, zajęcia rozwijające umiejętności metodyczne oraz związane z niezbędnymi w nauce umiejętnościami "miękkimi" związanymi np. z wnioskami grantowymi, strategiami publikacyjnymi w nauce czy umiejętnościami metodycznymi.