• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(WAT) State defense, spec. Information in the defense system, full-time second-cycle studies

Details
Code WAT_OBPIWSOB-2
Organizational unit Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Field of studies Obronność państwa
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Admission limit 2
Duration 2
WWW address https://wlo.wat.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Semestr: 3

Liczba miejsc: 2

INFORMACJA W SYSTEMIE OBRONNYM

Wiedza specjalistyczna: znajomość znaczenia ewentualnych skutków posługiwania się informacją i dezinformacją w sferze obronności państwa, właściwego projektowania baz danych oraz roli pracy wywiadu i kontrwywiadu dla pozyskiwania i ochrony informacji.

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności uzyskał ogólną i specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności logicznego myślenia w obszarze ochrony informacji w systemie obronnym państwa. Zna wybrane urządzenia i technologie komunikacyjne kluczowe dla ochrony informacji. Ponadto potrafi stosować techniki rozpoznania obrazowego w procesie pozyskiwania informacji, a także posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.