• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Pedagogika specjalna, studia II stopnia stacjonarne

Details
Code UWM_PS2
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Pedagogika specjalna
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Studia zapewniają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki specjalnej. Program studiów przygotowuje do pracy z człowiekiem w różnym wieku, z niepełnosprawnością oraz z zaburzeniami społecznego funkcjonowania. Zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej w odniesieniu do studiowanej specjalności. Wyposaża w umiejętności: projektowania działań sprzyjających normalizacji warunków życia oraz aktywizowania w różnych obszarach funkcjonowania w społeczeństwie, diagnozowania i rozwiązywania problemów rehabilitacyjnych, terapeutycznych, socjalizacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, wykorzystania osiągnięć współczesnej nauki, postępu technicznego i informacyjnego wobec osób wymagających specjalistycznego wsparcia. Absolwent kierunku pedagogika specjalna może podjąć pracę, w zależności od ukończonej specjalności, w placówkach dla osób z niepełnosprawnością oraz z zaburzeniami społecznego funkcjonowania.