• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Pielęgniarstwo, studia I stopnia stacjonarne

Details
Code UWM_PIEL-2
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Pielęgniarstwo
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Kierunek pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu jako dyscypliny wiodącej. Obejmuje zagadnienia dotyczące opieki medycznej jak również pielęgnowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i inwalidztwu, opiece nad obłożnie i przewlekle chorymi, opieki nad niemowlęciem, kobietą w ciąży, matką karmiącą, człowiekiem starym i niedołężnym. Pielęgniarka współdziała w poprawianiu warunków zdrowotnych, w których żyje  człowiek. W toku studiów Student uzyskuje umiejętności teoretyczne i praktyczne umożliwiające wykonywanie zawodu pielęgniarki w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki hospicyjnej, jednostkach systemu Ratownictwa medycznego i Sanatoriach. Absolwenci studiów licencjackich zdobywają wykształcenie umożliwiające podjęcie samodzielnej pracy klinicznej w jednostkach ochrony zdrowia, promocji i edukacji zdrowotnej, nabywają umiejętności w zakresie: współdziałania z zespołami opieki zdrowotnej, dobierania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wystawiania na nie recept w ramach realizacji zleceń lekarskich oraz udzielania informacji na temat ich stosowania. Kończąc studia uzyskują tytuł licencjata pielęgniarstwa.