• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Pedagogika wczesnej edukacji studia II stopnia

Details
Code UWM_PE-MD2
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Pedagogika wczesnej edukacji
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika wczesnej edukacji otrzymuje tytuł magistra. Dysponuje pogłębioną wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną oraz szczegółową w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji, edukacji przez sztukę lub wspomagania rozwoju dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań.

Kwalifikacje absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia wszelkich form pracy z dziećmi. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami w celu analizowania, interpretowania, projektowania oraz realizacji strategii działań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI NIE NADAJĄ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA I KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PODNOSZĄ KOMPETENCJE ZAWODOWE.