• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWB) Biologia z przygotowaniem pedagogicznym - studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWB_S2-WB_BIOL_ZZP
Organizational unit Uniwersytet w Białymstoku
Field of studies Biologia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

W ramach studiów student realizuje:

  • Przedmioty ogólnouczelniane: ochrona własności intelektualnej i język obcy
  • Przedmioty podstawowe w zakresie planowania badań i opracowywania ich wyników: statystyka, metodologia nauk przyrodniczych, technologie informacyjne oraz bioetyka
  • Przedmioty kierunkowe z zakresu biologii ogólnej i szczegółowej, takie jak biogeografia, ekologia roślin i fitosocjologia, genetyka molekularna, biologia ewolucyjna i inne
  • Przedmioty kierunkowe do wyboru, w ramach których student poszerza swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauk biologicznych, zgodnie z zainteresowaniem
  • Przedmioty zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela biologii: przedmioty psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne, w tym podstawy dydaktyki oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania biologii i inne.
  • Przedmioty dyplomowe pozwalające nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania i zaprezentowania pracy magisterskiej. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy magisterskiej z dyscypliny nauk biologicznych z uwzględnieniem dziedziny nauk społecznych (dyscypliny: pedagogika i psychologia)
  • Praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna umożliwiająca zdobycie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela-wychowawcy oraz zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki biologii w prowadzeniu lekcji biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy dydaktycznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zakresie nauczania biologii. Dodatkowo może podjąć pracę w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych w zakresie wykonywania analityki oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny, np. w przemyśle. Zdobyte umiejętności pozwolą także na podjęcie pracy w instytucjach czynnej ochrony przyrody, referatach ochrony środowiska urzędów różnego szczebla i innych.

Szczegółowe informacje o programie studiów wraz z wykazem przedmiotów na poszczególnych semestrach znajdują się pod adresem:

https://biologia.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/plany-studiow/