• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWB) Filologia francuska - studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWB_S1-WFIL_FRAN
Organizational unit Uniwersytet w Białymstoku
Field of studies Filologia francuska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://filologia.uwb.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Grupy i nazwy zajęć objętych programem studiów:

Grupa Zajęć_1: Praktyczna Nauka Języka Francuskiego:  Praktyczna Nauka Języka Francuskiego 1;  Praktyczna Nauka Języka Francuskiego 2;  Praktyczna Nauka Języka Francuskiego 3.

Grupa Zajęć_2: Praktyczna Nauka Języka Francuskiego – doskonalenie językowe: Doskonalenie językowe A; Doskonalenie językowe B, Doskonalenie językowe C; Doskonalenie językowe D.

Grupa Zajęć_3: Drugi język obcy nowożytny.

Grupa Zajęć_4: Blok językoznawczy: Wstęp do językoznawstwa; GO-Fonetyka i fonologia języka francuskiego; GO–Morfologia języka francuskiego; GO-Składnia języka francuskiego; Semantyka języka francuskiego; Gramatyka kontrastywna polsko –francuska; Pragmatyka językowa; Wstęp do teorii przekładu; Podstawy warsztatu tłumacza.

Grupa Zajęć_5: Blok literaturoznawczy i kulturoznawczy: Wstęp do literaturoznawstwa; Historia literatury francuskiej: Średniowiecze – XVIII wiek; Zarys literatury francuskiej i frankofońskiej XIX-XXI w; Europejska literatura frankofońska; Literatura frankofońska pozaeuropejska; Wstęp do kulturoznawstwa; Zarys historii Francji; Kultura Francji; Kultura frankofonii.

Grupa Zajęć_6: Blok wiedzy o akwizycji i nauce języków obcych: Wstęp do teorii akwizycji języków; Kształcenie interkulturowe; Style i strategie uczenia się.

Grupa Zajęć_7: Przedmioty fakultatywne (150 godzin): Wybrane prądy w językoznawstwie; Język francuski specjalistyczny; Warsztat tłumacza; Literatura francuska po 1945 r. ; Nadrealizm w literaturze francuskiej i frankofońskiej; Kultura Francji 2; Kultura życia codziennego Francuzów (od Galii rzymskiej do czasów współczesnych); Metodyka nauczania j. francuskiego – współczesne tendencje.

Grupa Zajęć_8: Przedmioty z zakresu filozofii do wyboru: Historia filozofii lub francuska myśl filozoficzna w XVIII i XIX w.

Grupa Zajęć_9: Blok przedmiotów ogólnohumanistycznych: Związki literatury ze sztuką.

Grupa Zajęć_10: Seminarium dyplomowe.

Grupa Zajęć_11: Wychowanie fizyczne/zajęcia alternatywne.

Grupa Zajęć_12: Łacina źródłem języka francuskiego.

Grupa Zajęć_13: Technologia informacji.

Grupa Zajęć_14: Praktyki zawodowe.

Grupa Zajęć_15: Ochrona własności intelektualnej.