• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWB) Informatyka i ekonometria - studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWB_S1-IINF_INF_I_EKON
Organizational unit Uniwersytet w Białymstoku
Field of studies Informatyka i ekonometria
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://iist.uwb.edu.pl/nii/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Wybrane przedmioty obowiązkowe objęte programem studiów:

Wstęp do informatyki, Algorytmy i struktury danych, Systemy operacyjne, Podstawy sieci komputerowych, Programowanie strukturalne, Programowanie obiektowe, Programowanie w języku R, Bazy danych, Podstawy grafiki komputerowej, Inżynieria oprogramowania, Informatyczne systemy zarządzania, Informatyka ekonomiczna, Mikroekonomia, Makroekonomia, Rachunkowość, Finanse przedsiębiorstw, Ekonomia matematyczna, Prawo gospodarcze, Statystyka opisowa, Statystyka matematyczna, Badania operacyjne, Ekonometria, Analiza matematyczna, Algebra liniowa, Rachunek prawdopodobieństwa, Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Praktyka zawodowa. 

Wybrane przedmioty fakultatywne objęte programem studiów:

Projektowanie systemów informatycznych, Uczenie maszynowe w R, Programowanie w języku Python, Systemy wspomagania negocjacji, Metody prognozowania, Instrumenty finansowe, Teoria portfela, Ekonometria finansowa.

Link do programów studiów i efektów uczenia się:

https://iist.uwb.edu.pl/nii/?kandydat=studia-i-stopnia/informatyka-i-ekonometria