• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Familiologia, stacjonarne studia II stopnia

Details
Code USZ_S2_FML
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Familiologia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://teo.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Studia na kierunku familiologia rozwijają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny, stanowiąc uzupełnienie, kontynuację i rozwinięcie studiów pierwszego stopnia. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego oraz rozwiązywanie konfliktów w formie sformalizowanych prawnie mediacji.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Student familiologii drugiego stopnia:
• nauczy się, czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym,
• zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego,
• nabędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz zawodu mediatora,
• będzie dysponował wiedzą z zakresu rozwoju psychospołecznego i psychopoatologii życia społecznego oraz umiejętności umożliwiającymi diagnozę, wsparcie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów,
• zdobędzie przygotowanie do prowadzenia mediacji sądowych, pozasądowych i pomagania w organizacji negocjacji.