• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Studia nad wojną nad wojskowością, stacjonarne studia II stopnia

Details
Code USZ_S2-SWW
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies studia nad wojną i wojskowością
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://hum.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Studiujący mają możliwość uzyskania wiedzy o dziejach wojska i wojskowości, a także konfliktach militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym, historycznym i współczesnym. Mają również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem wojska i problematyki wojennej, z uwzględnieniem skutków i konsekwencji działań wojennych. W programie uwzględniono również miejsca tradycji związane z polityką historyczną państwa, jak również ich wpływ na działania organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych.

 

Nauczysz się:
• analizować i oceniać związki między polityką państwa, funkcjonowaniem sił zbrojnych i życiem społeczeństwa,
• dostrzegać wpływ konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa,
• rozpoznawać różne rodzaje wojsk i ich uzbrojenia,
• planować i przeprowadzać widowiska polegające na rekonstrukcji przeszłości,
• prezentować przeszłość militarną danego miejsca w ramach wycieczki turystycznej.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:
Konflikty zbrojne we współczesnym świecie, siły zbrojne w polityce międzynarodowej,
terroryzm w stosunkach międzynarodowych, wizerunek wojska i wojny w mediach, historia
szpiegostwa od starożytności do współczesności.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Studia nad wojną i wojskowością, mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w zakresie dyscypliny naukowej historia oferowanych przez Uniwersytet Szczeciński