• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Prawo Internetu i ochrony informacji, stacjonarne studia I stopnia

Details
Code USZ_S1-PRA-IOI
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Prawo internetu i ochrony informacji
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
WWW address https://wpia.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Studia przygotowują do pracy w administracji publicznej, podmiotach prywatnych i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, której istotą jest pozyskiwanie, przetwarzanie informacji, a także ochrona danych uzyskanych w związku z codzienną aktywnością zawodową. Student może zdobyć wiedzę z zakresu: prawa, ekonomii, informatyki i ochrony
danych w świecie wirtualnym.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• przygotowywania umów i innych dokumentów oraz aktów (np. regulaminów, procedur i polityki),
• prawidłowego definiowania założeń prawnych działalności gospodarczej odnoszących się do usług informatycznych i innych aktywności w świecie wirtualnym,
• identyfikowania zachowań nieuczciwych, przestępstw i wykroczeń w internecie, takich jak spamming, patostreaming,
• ustalania statusu prawnego informacji, rygorów prawnych, w tym danych osobowych, informacji niejawnych,
• przeprowadzania analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
• zasad postępowania w razie naruszeń prywatności i innych dóbr osobistych przez nieuczciwe i bezprawne działania w Internecie oraz nieuprawnione pozyskiwanie informacji.

Przykładowe przedmioty:
egzekucja sadowa z dóbr wirtualnych, instrumenty LegalTech, pieniądz elektroniczny, prawo pracy w dobie informatyzacji, podstawy postepowania karnego, prawo bankowe w obrocie elektronicznym, świadczenie usług droga elektroniczna, prawo telekomunikacyjne, Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej, Internet rzeczy, prawo własności intelektualnej w Internecie