• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Prawo medyczne, stacjonarne studia II stopnia

Details
Code USZ-S2-PRA-MED
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Prawo medyczne
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
WWW address https://wpia.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Nowoczesne studia przygotowujące zarówno do pracy w podmiotach leczniczych, jak
i współpracy z osobami wykonującymi zawody medyczne.
Studia na kierunku prawo medyczne pozwalają na świadczenie usług doradczych względem podmiotów, które związane są z ochroną praw pacjentów oraz osób wykonujących zawody medyczne.

Nauczysz się:
• zakładać i prowadzić działalność leczniczą, uwzględniającą różnorodne formy i możliwości,
• zdefiniować działalność gospodarczą odnoszącą się do produktów i usług związanych z rynkiem świadczeń zdrowotnych, rynkiem farmaceutycznym i rynkami usług pokrewnych,
• zasad odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych i pokrewnych oraz funkcjonowaniem podmiotów leczniczych,
• przygotowywać umowy, dokumenty oraz akty wewnętrzne (np. regulaminy, procedury) niezbędne w codziennym funkcjonowaniu podmiotów leczniczych,
• prowadzić i udostępniać dokumentacje medyczną.

Przykładowe przedmioty:
Dokumentacja medyczna, dowody i postępowanie dowodowe z udziałem pacjentów, e-usługi
w ochronie zdrowia, gospodarka odpadami medycznymi, ochrona danych osobowych
w ochronie zdrowia, prawo farmaceutyczne, prawo pracy w systemie ochrony zdrowia.