• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Portugalistyka studia stacjomnarne drugiego stopnia

Details
Code UMCS_WL_POR_2S
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies Iberystyka: portugalistyka
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish, Portuguese
Admission limit 2
Duration 2 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Kierunek Portugalistyka –  (studia II stopnia) o specjalności tłumaczeniowej pozwala studentom na rozwinięcie kompetencji językowych i tłumaczeniowych, a także na pogłębienie wiedzy na temat języka i kultury Portugalii, Brazylii i pozostałych krajów portugalskiego obszaru językowego. Szeroki wachlarz zajęć tłumaczeniowych oraz znajomość języka na poziomie C2 predysponują absolwenta do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach wymagających zaawansowanego poziomu znajomości języka portugalskiego.