• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJK) lingwistyka stosowana, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJK_LS-1-S-UJK
Organizational unit Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Field of studies Lingwistyka stosowana
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Absolwent kierunku lingwistyka stosowana (studia licencjackie) wykaże się znajomością dwóch języków obcych (angielskiego i rosyjskiego lub angielskiego i niemieckiego) w stopniu zaawansowanym (na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie tłumaczenia różnego rodzaju tekstów, a także w zakresie zarządzania komunikacją społeczną i ekonomiczną, kultury komunikowania się, życia politycznego i medialnego oraz realiów krajów studiowanych języków obcych, organizacji wydarzeń komunikatywnych w sferze społeczno-politycznej i gospodarczej, a także pracy w sieci Internet. W trakcie studiów wiedza i umiejętności z języka pierwszego (angielskiego) będą poszerzane, a szczególny nacisk kładzie się na naukę języka drugiego (niemieckiego lub rosyjskiego). Student poszerzy i pogłębi umiejętności prowadzenia efektywnej komunikacji (ustnej i pisemnej) w językach obcych w obrębie różnych odmian dyskursu społecznego poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach z języka komunikacji społecznej: języka polityki, publicystyki, reklamy, gospodarki i prawa.

Pierwszy blok specjalnościowy ukierunkowany jest na rozwój ogólnych umiejętności tłumaczeniowych w dwóch językach obcych. Absolwenci kierunku lingwistyka stosowana zdobędą wiedzę i doświadczenie w zakresie tłumaczenia naukowo-technicznego i prawniczego, finansowego a także posiądą umiejętność tłumaczeń audiowizualnych i poświadczonych. Drugi blok specjalnościowych stworzony jest w celu rozwinięcia u studentów umiejętności posługiwania się językiem obcym w zawodowym dyskursie związanym z obsługą biznesową. Trzeci blok specjalnościowy określony jako Management językowy poświęcony jest kształtowaniu dodatkowych umiejętności zawodowych absolwenta w jednym z języków obcych. Do tych umiejętności zaliczyć można: diagnozę potrzeb informacyjnych w obrębie komunikacji międzykulturowej, analizę i redagowanie przekazów medialnych i zawodowych oraz umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji w języku obcym.

Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę tłumacza, asystenta językowego, analityka sfery komunikacji społecznej w firmach i urzędach (przede wszystkim w działach współpracy międzynarodowej, promocji, turystyki), wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wymagających dobrej znajomości języka i kultury obszarów kierunkowych. We własnym zakresie może zdobyć uprawnienia pedagogiczne, które umożliwią mu pracę nauczyciela języka obcego w szkole.

Blok angielski obejmuje tłumaczenia ogólne i specjalistyczne (naukowo-techniczne, prawnicze, w zakresie finansów i bankowości, poświadczone).

Blok rosyjski: tłumaczenia ogólne, tłumaczenia w biznesie oraz urzędowe.

Blok niemiecki: tłumaczenia ogólne i specjalistyczne (naukowo-techniczne, prawnicze, biznesowe).