• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJK) informatyka, studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne

Details
Code UJK_INF-1-UJK
Organizational unit Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Field of studies Informatyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Engineering)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Celem kształcenia na studiach inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku informatyka jest wykształcenie absolwenta posiadającego:

- wiedzę w zakresie budowy i metod programowania systemów informatycznych,

- umiejętność projektowania, implementacji i zarządzania systemami informatycznymi i teleinformatycznymi,

- wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień fizyki, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,

- wiedzę z zakresu zastosowania informatyki w naukach fizycznych do: modelowania, symulowania i wizualizacji procesów fizycznych,

- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej,

- umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych oraz umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność korzystania z literatury naukowej, komputerowych baz informatycznych,

- umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 oraz językiem specjalistycznym w zakresie fizyki i informatyki.

Absolwent studiów inżynierskich kierunku informatyka jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Absolwent dysponuje wiedzą niezbędną do stosowania oraz rozwijania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, jakie wspierają pracę dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Absolwent jest przygotowany do szerokiego zastosowanie narzędzi i systemów informatycznych w naukach fizycznych: do modelowania, symulowania i wizualizacji procesów fizycznych, a także w pracy w laboratorium i innych jednostkach naukowych do analizy danych, programowania urządzeń i zarządzania dużymi bazami danych. Absolwent jest osobą kompetentną w zakresie projektowania sieci informatycznych i teleinformatycznych, administrowania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych, programowania, pełnienia funkcji konsultanta w firmach doradczych w zakresie informatyki.

Absolwent posiada również przygotowanie niezbędne do stosowania i rozwijania niestandardowych metod informatycznych w organizacjach, instytucjach, przedsiębiorstwach o charakterze innowacyjnym i rozwojowym, m.in. w laboratoriach, działach B+R, mikroprzedsiębiorstwach. Absolwentom kierunku informatyka Instytut Fizyki UJK oferuje kontynuację kształcenia na trzysemestralnych studiach II stopnia na kierunku fizyka.