• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJK) fizyka techniczna, studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne

Details
Code UJK_FI-TECH-1-UJK
Organizational unit Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Field of studies Fizyka techniczna
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Engineering)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Studia na kierunku fizyka techniczna w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Student w ciągu siedmiu semestrów nauki ma zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności, niezwykle istotnych w przyszłej pracy. Zawarty w programie studiów model kształcenia, zapewnia połączenie wiedzy teoretycznej, ogólnej i specjalistycznej z umiejętnościami praktycznymi.

Celem kształcenia na studiach inżynierskich pierwszego stopnia jest wykształcenie absolwenta posiadającego:

- wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień fizyki, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,

- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej,

- umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych oraz umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność korzystania z literatury naukowej, komputerowych baz informatycznych,

umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 oraz językiem specjalistycznym w zakresie fizyki.

Absolwenci studiów inżynierskich kierunku fizyka techniczna m.in. posiadają wiedzę na temat określonych metod diagnostycznych z zakresu radiologii, diagnostyki elektromedycznej oraz metod radioterapeutycznych, są przygotowani do pracy w ośrodkach medycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące w celach diagnostycznych i terapeutycznych, dozymetrii promieniowania, planowaniu leczenia promieniowaniem jonizującym czy kontroli jakości.

Fizycy techniczni przygotowani są również do podjęcia pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych.

Absolwentom kierunku fizyka techniczna Instytut Fizyki UJK oferuje kontynuację kształcenia na trzysemestralnych studiach drugiego stopnia na kierunku fizyka.