• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej

Details
Code SD_NS_EKiGP
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Area/discipline Social and Economic Geography and Spatial Management
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

W dyscyplinie naukowej geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna istnieje wiele specjalizacji i kierunków badawczych, z których na Uniwersytecie Warszawskim wyróżniają się geografia miast i regionów, geografia globalizacji, społeczno-gospodarcze aspekty rozwoju zrównoważonego, rola samorządu lokalnego w rozwoju lokalnym, polityki i strategie regionalne, planowanie przestrzenne, geografia polityczna, geografia regionalna świata. Program kształcenia w SDNS jest w znacznym stopniu zindywidualiowany, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowanych pod kierunkiem wybranego promotora. Obejmuje między innymi interdyscyplonarne seminarium  z nauk społecznych, seminarium wybranej dyscypliny, zajęcia rozwijające umijętności metodyczne oraz związane z niezbędnymi w nauce umiejętnościami "miękkimi" związanymi np. z wnioskami grantowymi, strategiami publikacyjnymi w nauce czy umiejętnościami metodycznymi.