European Union
  • log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Organizational units

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Code AGH
Address Kraków
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal https://www.agh.edu.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Code KUL
Address Lublin
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal https://www.kul.pl
Politechnika Gdańska
Code PG
Address Gdańsk
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal http://pg.edu.pl/
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Code UAM
Address Poznań
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal http://www.amu.edu.pl/
Uniwersytet Gdański
Code UG
Address Gdańsk
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.ug.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Code UJ
Address Kraków
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.dydaktyka.uj.edu.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Code UJK
Address Kielce
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.ujk.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Code UKSW
Address Warszawa
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.uksw.edu.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Code UKW
Address Bydgoszcz
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.ukw.edu.pl/
Uniwersytet Łódzki
Code UL
Address Łódź
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.uni.lodz.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Code UMCS
Address Lublin
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Code UMK
Address Toruń
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.umk.pl
Uniwersytet Opolski
Code UO
Address Opole
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.uni.opole.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Code UPED
Address Kraków
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal http://www.up.krakow.pl/
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Code UPJPII
Address Kraków
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.upjp2.edu.pl
Uniwersytet Rzeszowski
Code UR
Address Rzeszów
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.ur.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Code US
Address Katowice
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.us.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński
Code USZ
Address Szczecin
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.usz.edu.pl
Uniwersytet Warszawski
unit's main mage
Code UW
Address Warszawa
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal http://www.bss.uw.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku
Code UWB
Address Białystok
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal http://www.uwb.edu.pl/
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Code UWM
Address Olsztyn
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.uwm.edu.pl / informator.uwm.edu.pl (plany studiów)
Uniwersytet Wrocławski
Code UWR
Address Wrocław
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.uni.wroc.pl
Uniwersytet Zielonogórski
Code UZ
Address Zielona Góra
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.uz.zgora.pl
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Code WAT
Address Warszawa
Phone number
USOSweb page go to USOSweb
WWW portal www.wat.edu.pl