This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

W imieniu Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, prowadzącej na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Program MOST pragniemy serdecznie powitać Państwa na portalu umożliwiającym rekrutację do naszego Programu.

Program MOST to krajowy program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów oraz na wybranych, stowarzyszonych Uczelniach.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów, a jego Uczestnicy mają możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Programu, kryteriów kwalifikacji oraz samego uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl
Na tej stronie znajdziecie Państwo również dane kontaktowe do Koordynatorów Ogólnopolskich oraz Uczelnianych, Regulamin Programu oraz niezbędne do uczestnictwa w nim dokumenty.

Bieżące informacje dotyczące Programu publikowane są także na oficjalnym profilu   www.facebook.com/programmost2000

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!